Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση

  • 28η Φεβρουάριος 2022
Κατά την αναβάθμιση των συστημάτων μας παρουσιάστηκε αναπάντεχο σφάλμα στη βάση MySql από bug στο cPanel. Το πρόβλημα επιλύθηκε και οι λογαριασμοί επιστρέφουν σταδιακά στην ...
Continue reading