Η ΕΕΤΤ λόγω της τραπεζικής αργίας αποφάσισε την παράταση λήξης domain ονομάτων ώς εξής:

α) Ονόματα Χώρου των οποίων η περίοδος εκχώρησής τους λήγει από τις 14-6-15 έως και τις 28-6-15, παρατείνεται η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης έως και τις 4-8-15.

β) Ονόματα χώρου, των οποίων η περίοδος εκχώρησης τους λήγει από τις 29-6-15 έως και τις 3-8-15, διατηρούνται σε ισχύ έως και τις 4-8-15. Η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης, η οποία είναι 15 ημέρες άρχεται για όλα τα ανωτέρω ονόματα την 5η Αυγούστου 2015.

Thursday, July 16, 2015« Πίσω