Στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2018 θα γίνει αναβάθμιση σε 2 server μας (Ελλάδος & Γερμανίας) σε νέο μεγαλύτερο σύστημα.  Κατά τη διαδικασία δεν αναμένεται downtime.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μας στο info@hellaservers.comWednesday, November 7, 2018« Πίσω