Πώς θα αποκτήσω ένα Domain Name;

Για να σας εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr] θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας. Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων External link θα βρείτε  τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΕΤΤ και καθορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για κάθε νέα εκχώρηση.

Πέραν της καταχώρησης Ονομάτων με κατάληξη .gr (Ονόματα 2ου επιπέδου), εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] μπορεί να γίνει και για Ονόματα 3ου επιπέδου με τις ακόλουθες καταλήξεις:

i. com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
ii. edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
iii. net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους δικτύων.
iv. org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
v. gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς.

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες να αιτούνται την εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr] στους αντίστοιχους Χώρους 2ου επιπέδου.

Συνοπτικές Οδηγίες για την καταχώρηση ενός Domain Name [.gr]

  • 1 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου...

Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό...

Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος...

Τι είναι το Μητρώο;

Είναι η Βάση...

Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας...